07 mei 2004 17:00

Financiering van de BSE-testen

Op voorstel van de heer Rudy Demotte, Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, keurde de Ministerraad een nieuwe regeling goed betreffende de toewijzing van de BSE-testen (*) aan erkende externe laboratoria.

Op voorstel van de heer Rudy Demotte, Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, keurde de Ministerraad een nieuwe regeling goed betreffende de toewijzing van de BSE-testen (*) aan erkende externe laboratoria.

Op 6 februari 2004 verleende de Ministerraad zijn goedkeuring aan het project om 350.000 BSE-testen uit te voeren in 2 laboratoria van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV). De erkende externe laboratoria hebben hun tarieven ondertussen aanzienlijk verminderd. Dankzij het nieuwe toewijzingssysteem is de gemiddelde prijs van een test van 44,67 euro gedaald naar 32,08 euro. Door deze regeling blijft onder meer de werkgelegenheid in de externe laboratoria op peil. (*) BSE = Boviene spongiforme encefalopathie.