14 feb 2003 16:00

Financiering van de kosten verbonden aan de controle van de elektriciteits- en aardgasmarkt

Op voorstel van mevrouw Isabelle Durant, Minister van Mobiliteit en Vervoer, en de heer Olivier Deleuze, Staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling, keurde de Ministerraad vier ontwerpen van koninklijk besluit goed rond de financiering van sommige openbare dienstverplichtingen en van de kosten verbonden aan de regulering van en controle op de elektriciteits- en aardgasmarkt.

Op voorstel van mevrouw Isabelle Durant, Minister van Mobiliteit en Vervoer, en de heer Olivier Deleuze, Staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling, keurde de Ministerraad vier ontwerpen van koninklijk besluit goed rond de financiering van sommige openbare dienstverplichtingen en van de kosten verbonden aan de regulering van en controle op de elektriciteits- en aardgasmarkt.

Deze ontwerpen moeten de modaliteiten vastleggen van de federale bijdrage, waarmee deze verplichtingen en kosten van de elektriciteits- en aardgasmarkt kunnen worden gefinancierd. Met de opbrengst van deze bijdrage kan het volgende worden gefinancierd: - de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas (CREG); - de sociale maatregelen verbonden aan de energielevering aan de meest hulpbehoevenden; - het federaal beleid inzake de reductie van emissies van broeikasgassen (Protocol van Kyoto); - de sanering van de nucleaire sites BP1 en BP2 in Mol-Dessel. Deze ontwerpen van koninklijk besluit werden overgemaakt aan de Raad van State voor dringend advies binnen een termijn van maximum drie dagen.