22 dec 2023 20:41

Financiering van de kosten voor luchtvaartdienstverlening op de Belgische luchthavens in 2024

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Mobiliteit Georges Gilkinet drie ontwerpen van koninklijk besluit goed tot vaststelling van de regels aangaande de financiering van de kosten voor plaatselijke luchtvaartnavigatiedienstverlening op de Belgische luchthavens in 2024.

Het eerste ontwerp van koninklijk besluit voorziet in de volgende maatregelen:

  • de kosten voor de plaatselijke luchtvaartnavigatiedienstverlening op de luchthaven van Brussel-Nationaal stemmen overeen met de kosten vastgesteld in het herziene prestatieplan 2020-2024
  • het correctiemechanisme zoals bepaald in de Europese regelgeving wordt toegepast. Hierdoor is er voor 2024 compensatie mogelijk van de in 2022 te veel geïnde bedragen als gevolg van het verschil tussen de verkeersvooruitzichten en het werkelijke luchtverkeer
  • de kosten voor de plaatselijke luchtvaartnavigatiedienstverlening op de regionale luchthavens van Charleroi, Luik, Antwerpen en Oostende zijn gebaseerd op het door skeyes in 2023 opgestelde herziene strategisch vijfjarenplan

Een tweede ontwerp van koninklijk besluit betreft de twaalfde wijziging aan het derde beheerscontract tussen de Belgische Staat en skeyes. Deze wijziging voorziet in een aanpassing van de terugbetalingsmodaliteiten van de lening van 110 miljoen euro die de Belgische Staat in 2021 aan skeyes toekende. Er wordt voorgesteld om de eerste terugbetaling uit te stellen van december 2023 naar december 2024.

Een derde ontwerp van koninklijk besluit betreft de dertiende wijziging aan het derde beheerscontract tussen de Belgische Staat en skeyes. Deze wijziging voorziet in de verderzetting in 2024 van het systeem van de vervroegde toepassing van het mechanisme van verkeersrisicospreiding zoals dat ook reeds het geval was in 2020, 2021, 2022 en 2023. Concreet betekent dit dat skeyes aan de Belgisch Staat zal factureren op basis van het vooraf verwachte aantal diensteenheden in plaats van het werkelijk aantal door skeyes behandelde diensteenheden.

Ontwerp van koninklijk besluit houdende vaststelling van nadere regels tot de financiering van de kosten voor plaatselijke luchtvaartnavigatiedienstverlening op de Belgische luchthavens in 2024

Ontwerp van koninklijk besluit tot goedkeuring van de twaalfde wijziging aan het derde beheerscontract tussen de Staat en skeyes

Ontwerp van koninklijk besluit tot goedkeuring van de dertiende wijziging aan het derde beheerscontract tussen de Staat en skeyes