15 jun 2012 18:30

Financiering van de licenties van de verdelers en voorlichters van gewasbestrijdingsmiddelen

De ministerraad keurt op initiatief van minister van Landbouw Sabine Laruelle een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de financiering van de certificaten van de professionele gebruikers, de verspreiders en de voorlichters van gewasbestrijdingsmiddelen en adjuventia vastlegt. Eind 2015 wordt het stelsel van certificering met fytolicenties ingevoerd. De voorwaarden staan in het persbericht dat de ministerraad op 25 mei 2012 goedkeurde.

Elke persoon die als verdeler of voorlichter een aanvraag voor een nieuwe of een verlenging  van een fytolicentie indient, dient een bijdrage van 220 euro te betalen aan het Begrotingsfonds voor de grondstoffen en de producten. Bij opzegging van de licentie, wordt de betaalde bijdrage voor de resterende gedligheidsduur terugbetaald. 
Het ontwerp wordt voor advies aan de Raad van State voorgelegd.

*ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 november 2011 tot vaststelling van de retributies en bijdragen verschuldigd aan het Begrotingsfonds voor de grondstoffen en de producten.