08 nov 1996 16:00

Financiering van de pensioenstelsels van de plaatselijke besturen voor
1994 en 1995