03 apr 2009 11:53

Financiering van de politieke partijen

Aanduiding van de vzw die de overheidsdotatie van de Socialistische Partij anders zal ontvangen

Aanduiding van de vzw die de overheidsdotatie van de Socialistische Partij anders zal ontvangen

De ministerraad heeft op voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Guido De Padt een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd waarin de vzw Organisatie Socialistische Partij (OSP) wordt aangeduid om de overheidsdotatie van de politieke partij Socialistische Partij anders (SP.a) te ontvangen. Die aanduiding volgt op de ontbinding van het kartel SP.a/Spirit. 

De ministerraad heeft het ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd tot wijziging van het koninklijk besluit van 31 juli 1989 (*).

(*) KB tot erkenning van de instellingen die gemachtigd zijn dotaties te ontvangen voor de financiering van de politieke partijen.