13 sep 2002 17:00

Financiering van de rustoorden

Op voorstel van de heer Frank Vandenbroucke, Minister van Sociale Zaken en Pensioenen, keurde de Ministerraad twee ontwerpen van koninklijk besluit goed betreffende de financieringsregels voor de rustoorden en de rust- en verzorgingstehuizen.

Op voorstel van de heer Frank Vandenbroucke, Minister van Sociale Zaken en Pensioenen, keurde de Ministerraad twee ontwerpen van koninklijk besluit goed betreffende de financieringsregels voor de rustoorden en de rust- en verzorgingstehuizen.

Bijgevolg zullen de barema's van de werknemers van de rustoorden en de rust- en verzorgingstehuizen worden aangepast aan de barema's van de werknemers tewerkgesteld in de ziekenhuizen. Het eerste ontwerpbesluit (*) maakt het mogelijk om de verbintenis van de federale overheid te valideren die werd aangegaan in het meerjarenplan van de federale gezondheidssector van 1 maart 2000, ook al ontbreken de collectieve arbeidsovereenkomsten die de principes van dat meerjarenplan weergeven. Het tweede ontwerpbesluit (**) voorziet in een financiering voor de uitvoering van het meerjarenplan van 1 maart 2000 voor het boven norm zorgpersoneel, het administratief personeel en het werklieden- en technisch personeel tewerkgesteld in de rustoorden en de rust- en verzorgingstehuizen (RVT). (*) ontwerp van koninklijk besluit houdende vaststelling van de datum van inwerkingtreding van artikel 35 van de programmawet van 2 augustus 2002. (**) ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 57 en 59 van de programmawet van 2 januari 2001 betreffende de harmonisering van de barema's en de baremaverhoging in bepaalde gezondheidsinrichtingen.