16 jul 2015 15:21

Financiering van de sociale akkoorden die betrekking hebben op de federale gezondheidssectoren

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  Maggie De Block een ontwerp van koninklijk besluit goed dat voor 2015 de bedragen vaststelt van de vergoedingen van de maatregelen die zijn voorzien in de sociale akkoorden die betrekking hebben op de gezondheidssector en van de maatregelen die zijn voorzien in het attractiviteitsplan voor het verpleegkundig beroep.

In het kader van de begrotingsopmaak voor 2015 werden middelen voorzien in het budget van het Riziv voor de financiering van de sociale akkoorden die betrekking hebben op de federale gezondheidssectoren. Concreet gaat het in deze nota om de diensten voor thuisverpleging en de wijkgezondheidscentra (telkens de openbare en de privédiensten of centra) en de diensten van het Rode Kruis.

Om te kunnen instaan voor de financiering moet het Riziv de nodige financiële middelen storten enerzijds aan het Fonds voor de Gezondheidsinrichtingen en –diensten (Fonds Sociale Maribel – Paritair Comité nr 330) en anderzijds aan het Fonds Sociale Maribel van de RSZ-PPO wat de openbare diensten voor thuisverpleging en de wijkgezondheidscentra betreft. Het ontwerp van koninklijk besluit bepaalt de bedragen van die stortingen.

Het ontwerp wordt voor advies overgemaakt aan de Raad van State.

ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling voor het kalenderjaar 2015 van de bedragen van de vergoedingen van de maatregelen die zijn voorzien in de sociale akkoorden die betrekking hebben op de gezondheidssector en die op 1 maart 2000, 28 november 2000, 26 april 2005, 18 juli 2005, 4 februari 2011, 25 februari 2011 en 24 oktober 2012 door de federale regering werden gesloten met de betrokken representatieve organisaties van de werkgevers en werknemers en van de maatregelen die zijn voorzien in het attractiviteitsplan voor het verpleegkundig beroep voorzien in de akkoorden van 4 maart 2010 en 17 maart 2010, voor zover zij betrekking hebben op werknemers tewerkgesteld in de sector van de thuisverpleging, in wijkgezondheidscentra en door het Rode Kruis