17 jun 2014 12:05

Financiering van de sociale akkoorden voor federale gezondheidszorg

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx vijf ontwerpen van koninklijke besluiten goed over de financiering van de sociale akkoorden van 2000, 2005, 2010, 2011 en 2012 voor het luik van de federale gezondheidszorg*.

Het gaat om de sociale akkoorden die de federale overheid met de werkgevers- en werknemersorganisaties van de openbare en de privé-sector heeft gesloten voor de diensten voor thuisverpleging, het Rode Kruis, de wijkgezondheidscentra, de openbare psychiatrische verzorgingstehuizen en de private revalidatiecentra.

Bij het RIZIV is een budget uitgetrokken voor de financiering van de sociale akkoorden. Wanneer het RIZIV over de budgetten beschikt, moet het middelen storten in het fonds voor gezondheidsinrichtingen en -diensten (Maribel sociaal fonds) en de RSZ-PPO voor de openbare diensten voor thuisverpleging en de psychiatrische verzorgingstehuizen. 

* uitvoering van artikel 59, alinea 2, 8° van de programmawet van 2 januari 2001