09 mei 2003 17:00

Financiering van de startbaanovereenkomst

Op voorstel van de mevrouw Laurette Onkelinx, Minister van Werkgelegenheid, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed tot financiering van de inschakeling van werkzoekenden naar startbanen (*).

Op voorstel van de mevrouw Laurette Onkelinx, Minister van Werkgelegenheid, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed tot financiering van de inschakeling van werkzoekenden naar startbanen (*).

Het ontwerp verzekert meer bepaald de herhalingsfinanciering van de instellingen die instaan voor de arbeidsbemiddeling en de beroepsopleiding van jongeren. (*) overeenkomstig het samenwerkingsakkoord dat op 31 augustus 2001 werd ondertekend en op 27 september 2001 in het Belgisch Staatsblad werd bekendgemaakt.