03 mei 2020 15:19

Financiering van de tewerkstellingscellen voor 2020

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken Maggie De Block en minister van Werk Nathalie Muylle een ontwerp van koninklijk besluit goed dat voor 2020 het bedrag vaststelt van de bijzondere toewijzing aan de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening voor de financiering van de kostprijs van de tewerkstellingscellen.

Een bedrag van 20 miljoen euro wordt overgedragen van de middelen bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid – Globaal Beheer naar de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening voor de financiering van de tewerkstellingscellen in 2020.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Koning.

Het ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling, voor het jaar 2020, van het bedrag van de bijzondere toewijzing toegekend aan de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening voor de financiering van de kostprijs van de tewerkstellingscellen, met toepassing van artikel 7, § 1, derde lid, t) en z), van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders