05 mrt 2004 16:00

Financiering van de werkingskosten van de CREG

Op voorstel van mevrouw Fientje Moerman, Minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed tot vaststelling van de bedragen die bestemd zijn voor de financiering van de werkingskosten van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas (CREG) voor het jaar 2004.

Op voorstel van mevrouw Fientje Moerman, Minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed tot vaststelling van de bedragen die bestemd zijn voor de financiering van de werkingskosten van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas (CREG) voor het jaar 2004.

Een bedrag van 12.489.281 ? is bestemd voor de financiering van de werkingskosten voor het jaar 2004. Dit bedrag omvat onder meer de kosten die voortvloeien uit de overheveling van de taken van het Controlecomité naar de CREG. De CREG zal maximaal 74 werknemers tellen, inclusief de directieleden van de CREG evenals de werknemers die zich bezighouden met de captieve markt. De Minister van Energie zal aan de CREG vragen om voortaan binnen één maand na goedkeuring van het budget door de Ministerraad jaarlijks een ventilatie van het goedgekeurde budget over de verschillende rubrieken op te sturen. Met ingang van de begroting 2005 zal het werkingsbudget met betrekking tot andere dan de personeelskosten op geen enkele andere wijze worden verhoogd dan bij indexering.