10 jan 2020 14:55

Financiering van de werkingskosten van de Ombudsdienst voor Energie voor 2020

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Energie Marie Christine Marghem een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het bedrag vaststelt bestemd voor de financiering van de werkingskosten van de Ombudsdienst voor Energie voor 2020.

Het voorgestelde werkingsbudget door de Ombudsdienst voor Energie voor 2020 bedraagt 1.761.390 euro. Dit is een verhoging van 32.390 euro vergeleken met de begroting 2019. Die begroting dient als basis voor de berekening van de door elke energieonderneming (leveranciers en distributienetbeheerders) verschuldigde bijdrage voor het jaar 2020. 

Het ontwerp wordt ter ondertekening aan de Koning voorgelegd.

Ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van het bedrag bestemd voor de financiering van de werkingskosten van de Ombudsdienst voor energie, voor het jaar 2020