18 jun 2021 17:46

Financiering van de werkingskosten van de Ombudsdienst voor Energie voor het jaar 2022

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Energie Tinne Van der Straeten een ontwerp van koninklijk besluit goed tot vaststelling van het bedrag bestemd voor de financiering van de werkingskosten van de Ombudsdienst voor Energie voor het jaar 2022.

Het werkingsbudget voor 2022 wordt vastgelegd op 1.800.603.35 euro, wat een verhoging van 32.257 euro is ten opzichte van de begroting in 2021.

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.