19 dec 2003 16:00

Financiering van de werkingskosten van de ziekenhuizen

Op voorstel van de heer Rudy Demotte, Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, heeft de Ministerraad twee ontwerpen van koninklijk besluit (*) goedgekeurd betreffende de financiering van de werkingskosten van de ziekenhuizen.

Op voorstel van de heer Rudy Demotte, Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, heeft de Ministerraad twee ontwerpen van koninklijk besluit (*) goedgekeurd betreffende de financiering van de werkingskosten van de ziekenhuizen.

Het eerste ontwerp bepaalt het globaal budget 2004 voor het Rijk voor de financiering van de werkingskosten van de ziekenhuizen. Deze bepaling is noodzakelijk teneinde, voor het betrokken dienstjaar, voor elk ziekenhuis het budget van financiële middelen vast te leggen. Het globaal budget voor 2004 bedraagt 5.343.074.070 EUR. Het tweede ontwerp betreft de vermindering van het interventiepercentage van de Staat in het budget van financiële middelen. Vanaf 1 juli 2003 wordt het interventiepercentage van 23,65% naar 22,77% gebracht. (Voor 26 juni 2002 was het interventiepercentage van 25%). De twee ontwerpen worden naar de Raad van State voor advies binnen de vijf dagen voorgelegd. (*) - ontwerp van koninklijk besluit houdende vasttelling voor het dienstjaar 2004 van het globaal budget voor het Rijk voor de financiering van de werkingskosten van de ziekenhuizen; - ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 juni 2002 houdende uivoering van artikel 101 van de wet op de ziekenhuizen.