01 jul 2022 17:05

Financiering van de werkingskosten voor de Ombudsdienst voor Energie

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Energie Tinne Van der Straeten een ontwerp van koninklijk besluit goed tot vaststelling van het bedrag bestemd voor de financiering van de werkingskosten voor het jaar 2023 van de Ombudsdienst voor Energie (ODE).

De financiering van de ODE gebeurt in hoofdzaak aan de hand van een ombudsbijdrage verschuldigd door elke elektriciteits- en gasonderneming, zoals bepaald door de wet betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt en de wet betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen. Het koninklijk besluit zal als basis dienen voor de berekening van de door elke energieonderneming (leveranciers en distributienetbeheerders) verschuldigde bijdrage voor het jaar 2023.

Concreet gaat het voor 2023 om een werkingsbudget van 2.307.817,89 euro, wat een verhoging is van 507.214,54 euro ten opzichte van de begroting 2022.

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.