08 sep 2023 17:24

Financiering van de werkingskosten voor de Ombudsdienst voor Energie

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Energie Tinne Van der Straeten een ontwerp van koninklijk besluit goed tot vaststelling van het bedrag bestemd voor de financiering van de werkingskosten voor het jaar 2024 van de Ombudsdienst voor Energie.

De financiering van de Ombudsdienst voor Energie gebeurt hoofdzakelijk door een ombudsbijdrage van de elektriciteits- en gasondernemingen. Het koninklijk besluit zal als basis dienen voor de berekening van de door de leveranciers en netbeheerders verschuldigde bijdrage voor het jaar 2024.

Concreet gaat het voor 2024 om een werkingsbudget van 2.712.256 euro, wat een verhoging is van 404.438 euro ten opzichte van de begroting 2023.

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.