31 jan 2003 16:00

Financiering van de ziekenhuizen: terugbetaling van de verzekeringsinstellingen

Op voorstel van de heer Frank Vandenbroucke, Minister van Sociale Zaken, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit (*) goed in verband met de bedragen die in toepassing van de wet op de ziekenhuizen door de verzekeringsinstellingen worden uitbetaald.

Op voorstel van de heer Frank Vandenbroucke, Minister van Sociale Zaken, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit (*) goed in verband met de bedragen die in toepassing van de wet op de ziekenhuizen door de verzekeringsinstellingen worden uitbetaald.

Het gaat meer bepaald om een ontwerp van uitvoeringsbesluit voor de vastlegging, de aanrekening, de terugvordering en de boeking van de bedragen die, in toepassing van de nieuwe financiering van de ziekenhuizen, door de verzekeringsinstellingen in twaalfden moeten worden uitbetaald (**). Ingevolge de nieuwe financiering wordt het budget van de ziekenhuizen opgedeeld in een vast gedeelte en een variabel gedeelte. Het vast gedeelte wordt vereffend in twaalfden, in evenredigheid met het aandeel van de verzekeringsinstellingen in het betrokken ziekenhuis. Het variabel gedeelte wordt vereffend via een bedrag per dag en, in sommige gevallen, via een bedrag per opname. (*) tot uitvoering van de bepalingen van artikelen 136, §1, tweede lid; 136, §5 en artikel 164, tweede lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, in verband met de bedragen die in toepassing van de wet op de ziekenhuizen door de verzekeringsinstellingen in twaalfden worden uitbetaald. (**) ingevoerd bij koninklijk besluit van 25 april 2002 betreffende de vaststelling en de vereffening van het budget van de ziekenhuizen.