01 mrt 1996 16:00
Hoort bij Persbericht

Financiering van een vierde fase van de "interuniversitaire attra
ctiepolen"