09 jun 2023 17:42

Financiering van energieprojecten door het Energietransitiefonds

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Energie Tinne Van der Straeten 21 ontwerpen van koninklijk besluit goed ter subsidiëring van 21 projecten inzake energie door het ‘Energietransitiefonds’.

Het fonds wordt gefinancierd met de jaarlijkse vergoeding die de eigenaar van de kerncentrales Doel 1 en Doel 2 stort aan de federale staat als tegenprestatie voor de verlenging van de duur betreffende de toelating tot industriële elektriciteitsproductie door splijting van kernbrandstoffen.

De gekozen 21 projecten zijn het resultaat van de oproep tot voorstellen van 10 november 2022. Het gaat om een totaal bedrag van 24.206.957,58 euro op de uitgavenkredieten van het Energietransitiefonds.

De ministerraad gaat akkoord om in 2024 een beschikbaar en te besteden budget van 25 miljoen euro te voorzien.

De ontwerpen van koninklijk besluit worden ter ondertekening voorgelegd aan de koning.