28 apr 2023 16:42

Financiering van het Asbestfonds 2022

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Zelfstandigen David Clarinval een ontwerp van koninklijk besluit goed tot bepaling van het bedrag van de financiering van het Schadeloosstellingsfonds voor Asbestslachtoffers door het globaal financieel beheer van het sociaal statuut der zelfstandigen voor het jaar 2022.

Het bedrag van de tussenkomsten die werkelijk werden betaald door het Asbestfonds voor het jaar 2022 aan zelfstandigen getroffen door asbestose komt op € 107.049,89, dat werd betaald in het kader van 13 verschillende dossiers.

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de koning.