05 sep 2013 18:02

Financiering van het betaald educatief verlof

De ministerraad legt op voorstel van minister van Werk Monica De Coninck voor 2013 het bedrag vast dat wordt voorafgenomen op de opbrengst van de belasting over de toegevoegde waarde om het betaald educatief verlof te financieren.

Het bedrag voor 2013 wordt vastgelegd op 25 146 000 euro.

ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling, voor het jaar 2013, van het bedrag voorafgenomen op de opbrengst van de belasting over de toegevoegde waarde ter financiering van het betaald educatief verlof