06 sep 2013 15:46

Financiering van het Federaal Kenniscentrum voor de gezondheidszorg 2013

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het bedrag dat het RIZIV in 2013 voor de financiering van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg in 2013 moet betalen, vastlegt.

De financiering voor het Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg bedraagt 7 014 438 euro. Het ontwerp kreeg het positieve advies van de algemene raad van het RIZIV.