08 jan 2021 15:59

Financiering van het Fonds voor de medische ongevallen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke een ontwerp van koninklijk besluit goed tot vaststelling van het bedrag ten laste van het RIZIV bestemd voor de financiering van het Fonds voor de medische ongevallen in 2016, 2017 en 2018.

Het ontwerp stelt definitief het bedrag ten laste van de administratiekosten van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV) bestemd voor de financiering van het Fonds voor de medische ongevallen vast op:

  • 10 109 604,51 euro in 2016
  • 12 778 034,44 euro in 2017
  • 10 450 158,07 euro in 2018

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.