28 jan 2022 17:05

Financiering van het Fonds voor de medische ongevallen in 2021

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke een ontwerp van koninklijk besluit goed tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 oktober 2021 tot vaststelling van het bedrag ten laste van de administratiekosten van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering bestemd voor de financiering van het Fonds voor de medische ongevallen (FMO) in 2021.

Het koninklijk besluit van 10 oktober 2021 heeft het bedrag van de financiering van het FMO, ten laste van de administratiekosten van het RIZIV voor het jaar 2021 vastgesteld op 21 549 468 euro. Het nu goedgekeurde ontwerp van koninklijk besluit zorgt voor een verhoging van deze financiering tot 25 561 437 euro. Deze verhoging wordt bijna volledig verklaard door de uitgaven voor tussenkomsten voor slachtoffers, die hoger liggen dan verwacht.

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.