02 jun 2017 18:24

Financiering van het Forensisch Psychiatrisch Centrum in Antwerpen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de financiering van het Forensisch Psychiatrisch Centrum (FPC) in Antwerpen regelt.

De eerste opnames in het FPC in Antwerpen zullen gebeuren vanaf de maand augustus 2017. Het ontwerp van koninklijk besluit voegt het centrum toe aan het financieringsbesluit voor forensisch psychiatrische centra en verleent aan het centrum een opnamecapaciteit van 182 plaatsen, de prijs per dag van 233,61 euro en het maximum aantal te factureren dagen. 

Het budget op jaarbasis voor de zorg bedraagt 12.493.061 euro: 12.333.061 euro voor verblijven in het FPC Antwerpen en 160.000 euro voor externe hospitalisaties.

Het ontwerp wordt voor advies aan de Raad van State overgemaakt.