20 jul 2022 18:00

Financiering van het sociaal akkoord in de gezondheidssector

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke een ontwerp van koninklijk besluit goed dat voor 2022 de bedragen vastlegt van de vergoedingen van de maatregelen voorzien in verschillende sociale akkorden over de gezondheidssector, onder meer wat het specialisatiecomplement voor de valorisering van gespecialiseerde kennis betreft.

In het kader van de begrotingsopmaak voor 2022 werden middelen voorzien in het budget van het RIZIV voor de financiering van de sociale akkoorden die betrekking hebben op de federale gezondheidssectoren en op de maatregel inzake het specialisatiecomplement.

Om de financiering te kunnen verzekeren moet het RIZIV de nodige middelen storten, enerzijds aan het Fonds voor de Gezondheidsinrichtingen en -diensten en anderzijds aan de RSZ (Rijksdienst voor Sociale Zekerheid) wat de openbare instellingen en diensten betreft. Het ontwerp bepaalt de bedragen van die stortingen.

Het ontwerp van koninklijk besluit wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.