15 mrt 2019 16:14

Financiering van preventieprojecten of projecten van academisch onderzoek die verband houden met de asbestproblematiek

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken Maggie De Block een ontwerp van koninklijk besluit goed dat een schijf van het forfaitaire bedrag vaststelt voor preventieprojecten en projecten van academisch onderzoek die verband houden met de asbestproblematiek, voor de jaren 2019, 2020 en 2021.

Voor de periode 2019-2021 voorziet het ontwerp van koninklijk besluit in:

  • de financiering van een bewustmakingscampagne gericht op doelgroepen, zoals de gezondheidswerkers, voor een budget van 150.000 euro. Het doel is om de bewustmakingscampagne over asbest in 2019 en 2020 voort te zetten en uit te breiden
  •  de voortzetting van de acties die tot doel hebben de preventieopdracht van het Asbestfonds te ontwikkelen, met name door de aanwerving van personeel en het opzetten van een nieuwe website

De bedragen worden geraamd op 217.000 euro voor 2019, 217.000 euro voor 2020 en 117.000 euro voor 2021.

Het ontwerp wordt ter ondertekening aan de Koning voorgelegd.