17 okt 2013 17:43

Financieringsbehoeften en financieringsplan 2013: update 17 oktober 2013

Op dit ogenblik heeft de Schatkist al een bedrag van 38.81 miljard euro aan OLOs uitgegeven. Dit vertegenwoordigt 97.03% van het jaarlijks financieringsplan. In totaal bedraagt de  langetermijnfinanciering 41.67 miljard euro wat overeenkomt met 95.35% van het beoogde doel van 43.70 miljard euro.
Met nog 2 OLO aanbestedingen gepland (oktober en november), heeft de Schatkist bijgevolg haar OLO-uitgifteplan voor 2013 herzien en het opgetrokken tot 44.00 miljard euro. De extra financiering zal gebruikt worden om de kortetermijnschuld van het Koninkrijk verder te verminderen. Aldus zal het uitstaande bedrag aan Schatkistcertificaten in 2013 met 4.0 miljard afnemen.
 

Op dit ogenblik heeft de Schatkist al een bedrag van 38.81 miljard euro aan OLOs uitgegeven. Dit vertegenwoordigt 97.03% van het jaarlijks financieringsplan. In totaal bedraagt de  langetermijnfinanciering 41.67 miljard euro wat overeenkomt met 95.35% van het beoogde doel van 43.70 miljard euro.

Met nog 2 OLO aanbestedingen gepland (oktober en november), heeft de Schatkist bijgevolg haar OLO-uitgifteplan voor 2013 herzien en het opgetrokken tot 44.00 miljard euro. De extra financiering zal gebruikt worden om de kortetermijnschuld van het Koninkrijk verder te verminderen. Aldus zal het uitstaande bedrag aan Schatkistcertificaten in 2013 met 4.0 miljard afnemen.