18 sep 2008 17:01

Financieringsbehoeften en financieringsplan voor 2008 (update)

Persbericht van het Agentschap van de Schuld

Persbericht van het Agentschap van de Schuld

Het Koninkrijk België bevestigt dat het in 2008 OLO’s wil uitgeven voor een bedrag van 27 miljard euro.

Voor 2008 worden de bruto financieringsbehoeften geraamd op 34,19 miljard euro. Dit is een stijging met 1,20 miljard euro ten opzichte van het initiële financieringsplan. De voornaamste reden is een hoger dan voorzien kastekort (1).

De Schatkist zal deze toename financieren door een groter gebruik van de kasreserve die in het begin van 2008 beschikbaar was. De geplande OLO-uitgiften blijven onveranderd op 27,0 miljard euro, wat betekent dat er in de volgende maanden van 2008 nog 2,4 miljard euro dient te worden uitgegeven.

De Schatkist heeft ook de intentie om, zoals gepland, de komende maanden nog 700 miljoen euro in Euro Medium Term Notes uit te geven.

(1) Voor 2008 voorziet men nog steeds dat de begroting van de gezamenlijke overheid in evenwicht zal zijn (in termen van ESR 95).