01 dec 2005 11:23

Financieringsbehoeften- en plan 2006 - Koninkrijk België

De Minister van Financiën, Didier Reynders, deelt hierbij de financieringsbehoeften van het Koninkrijk België voor 2006 mee.

De Minister van Financiën, Didier Reynders, deelt hierbij de financieringsbehoeften van het Koninkrijk België voor 2006 mee.

Er wordt verwacht dat het bruto te financieren saldo 27,69 miljard EUR zal bedragen. In dit bedrag zitten vervat, een transfer van 0,62 miljard EUR naar het Zilverfonds alsook een financiering van 0,18 miljard EUR voor het Fonds voor Spoorweginfrastructuur voor de terugbetaling van zijn schuld. Er zal voor een bedrag van 20,03 miljard EUR aan schuld op middellange en lange termijn terugbetaald worden. Daarenboven verwacht de Schatkist een bedrag van 5,0 miljard EUR terug te kopen van OLO's die in 2007 of later vervallen. Met een geplande uitgifte van 22,89 miljard EUR, een bedrag dat een beetje lager is dan in 2005 (23,32 miljard EUR), zullen de OLO's de belangrijkste financieringsbron vormen. Het uitstaand bedrag aan Schatkistcertificaten zou stabiel moeten blijven in 2006. De rest zou gefinancierd worden door een vermindering van de financiële activa, voor een bedrag van 4,04 miljard EUR. De bijgevoegde documenten bevatten meer details omtrent het financieringsplan en geven uitleg omtrent de strategie.