15 jun 2009 17:51

Financieringsbehoeften en - plan 2009 - Koninkrijk België (update)

Persbericht van het Agentschap van de Schuld

Persbericht van het Agentschap van de Schuld

De bruto financieringsbehoeften van het Koninkrijk in 2009 worden geraamd op 27.79 miljard euro. Dit is een stijging met 1.68 miljard euro ten opzichte van de initiële raming van 26.11 miljard euro. De nieuwe raming is gebaseerd op de meest recente raming van het federaal begrotingstekort (12.20 miljard euro), dat gecompenseerd wordt door de terugbetaling van bedragen voor een waarde van 4.83 miljard euro door de Federale Participatie - en Investeringsmaatschappij als gevolg van de goedkeuring door de aandeelhouders van de verkoop van 75% van Fortis Bank aan BNP Paribas.   De Schatkist heeft nog steeds de intentie om 30,5 miljard aan OLO’s uit te geven, alsook 3 miljard euro onder het Euro Medium Term Notes programma. Aangezien er echter tot op heden reeds 21.66 miljard euro OLO’s werden uitgegeven, zal de Schatkist terugkeren naar een schema van tweemaandelijkse aanbestedingen in plaats van maandelijkse in de tweede helft van het jaar 2009. De aanbestedingen zullen bijgevolg gehouden worden op de volgende data :

Aanbesteding     Datum                      Settlement

Juli                     27 juli 2009               30 juli 2009

September          28 september 2009    01 oktober 2009

November           30 november 2009     03 december 2009