06 feb 2015 16:00

Financieringskader voor de actoren van de niet-gouvernementele samenwerking

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo een voorontwerp van wet goed over het financieringskader van de actoren van de niet-gouvernementele samenwerking. 

De wet van 19 maart 2013 betreffende de Belgische ontwikkelingssamenwerking, gewijzigd bij wet van 9 januari 2014, voorziet een nieuw financieringskader voor de actoren van de niet-gouvernementele samenwerking, dat op 1 januari 2017 in werking treedt. De nieuwe wet veronderstelt echter een aantal voorbereidende stappen in 2015 en 2016, waaronder de erkenningsprocedure en het opmaken van gemeenschappelijke contextanalyses. 

Het voorontwerp van wet wil de nieuwe reglementering over de actoren van de niet-gouvernementele samenwerking onmiddellijk in werking doen treden en niet op 1 januari 2017. Zo worden de voorbereidende stappen niet gehinderd en wordt een juridisch vacuüm vermeden. 

Het voorontwerp wordt voor advies overgemaakt aan de Raad van State. 

koninklijk besluit tot indiening van een wetsontwerp tot wijziging van de wet van 19 maart 2013 betreffende de Belgische ontwikkelingssamenwerking