29 mrt 2024 16:57

Financieringskader voor humanitaire steun aan Oekraïne

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Ontwikkelingssamenwerking Caroline Gennez een financieringskader goed voor humanitaire steun aan Oekraïne.

Het financieringskader volgt uit de beslissing van de ministerraad van 15/12/2023, toen er principieel mee ingestemd werd om vanuit de beschikbare middelen van het Fonds Oekraïne 15 miljoen euro te voorzien voor humanitaire hulp in Oekraïne.

Het betreft steun aan een humanitair project door een internationale humanitaire organisatie alsook de financiering van het humanitair landenfonds van het Bureau voor de Coördinatie van Humanitaire Aangelegenheden van de Verenigde Naties (OCHA) in Oekraïne, als antwoord op de humanitaire noden in Oekraïne.