14 feb 2012 16:02

Financieringsplan van België

De Belgische Schatkist verlaagt haar geraamde tekort voor 2011 en plant een groter bedrag aan prefinancieringen voor 2012.

De Belgische Schatkist verlaagt haar geraamde tekort voor 2011 en plant een groter bedrag aan prefinancieringen voor 2012.

De Belgische Schatkist verlaagt haar geraamde tekort voor 2011 en plant een groter bedrag aan prefinancieringen voor 2012.

De Belgische Schatkist verlaagt haar geraamde tekort voor 2011 en plant een groter bedrag aan prefinancieringen voor 2012.


De Belgische Schatkist zal de geplande prefinanciering voor 2012 optrekken met 1,81 miljard euro tot 4 miljard euro. De grotere prefinanciering is het gevolg van een nieuwe raming van het federaal tekort voor 2011 dat 12,58 miljard euro zou bedragen, of 2,36 miljard euro minder dan oorspronkelijk voorzien.

De totale uitgiften op lange en middellange termijn blijven voor 2011 vrijwel ongewijzigd. Wat de financieringsproducten betreft, werd de doelstelling voor de EMTN-uitgiften verminderd met 2 miljard euro en de OLO-uitgiften gelijktijdig vermeerderd tot 36 miljard euro. Per eind augustus 2011 heeft de Schatkist reeds OLO’s uitgegeven voor een totaal bedrag van 31,33 miljard euro.