30 mrt 2004 19:00

FIPA (Full integrated police actions)

Vice-premier en minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael gaat de grootschalige politieacties waarbij agenten een net spannen rond invalswegen om rondtrekkende daderbendes te vatten institutionaliseren en stroomlijnen. De politie krijgt hiermee de mogelijkheid om over de grenzen van een arrondissement of provincie op te treden.

Vice-premier en minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael gaat de grootschalige politieacties waarbij agenten een net spannen rond invalswegen om rondtrekkende daderbendes te vatten institutionaliseren en stroomlijnen. De politie krijgt hiermee de mogelijkheid om over de grenzen van een arrondissement of provincie op te treden.

De acties zullen nog beter gestuurd worden door de structurele betrokkenheid van de AIK's (arrondissementele informatiekruispunten), waardoor meer informatie beschikbaar is om de acties strategisch optimaal te laten verlopen. In het verleden werden op zonaal niveau al FIPA-acties uitgevoerd in verscheidene arrondissementen (acties DAVID in Hasselt, AMBIORIX in Tongeren, ANTIGOON in Antwerpen, GOLIATH in Gent, ...). De acties blijken ook een sterk ontradend effect te hebben. De FIPA-acties zijn een voorbeeld van geïntegreerde politiewerking: - diverse zones van het arrondissement werken interzonaal samen - onder operationele leiding van DIRCO van het arrondissement en gerechtelijke leiding van Procureur des Konings; - met medewerking van federale politie: o operationele steun: luchtsteun (helicopter), hondensteun; o personele steun: ploegen van DAR (algemene reserve van federale politie), de PVE (provinciale verkeerseenheid) voor het afsluiten van (op- en afritten van) autosnelwegen + controles, eventueel scheepvaartpolitie en spoorwegpolitie.