16 mei 1997 17:00

Fiscale aftrekbaarheid van giften aan culturele instellingen