02 sep 2011 15:57

Fiscale bepalingen

Voorontwerp van wet met fiscale en diverse bepalingen - tweede lezing

Voorontwerp van wet met fiscale en diverse bepalingen - tweede lezing

Op initiatief van minister van Financiën Didier Reynders heeft de ministerraad in tweede lezing een voorontwerp van wet goedgekeurd met fiscale en diverse bepalingen.

Het voorontwerp vaardigt specifieke maatregelen uit:

  • de aanpassing van art 47 van het Wetboek van de inkomstenbelasting 1992 naar aanleiding van het advies van de Europese Commissie over de gespreide belasting op meerwaarden
  • de aanpassing van de recente wijziging van de regels voor de opheffing van het bankgeheim
  • de bekrachtiging van recente koninklijke besluiten over de bedrijfsvoorheffing
  • de bekrachtiging van het kb tot wijziging van de wet van 3 april 1997 betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak en een aanvulling van de wettelijke bepalingen
  • de opheffing van de provinciale registratiecommissies in het kader van de omzetting van de dienstenrichtlijn 
  • de afschaffing van de registratie als aannemer