15 jun 2018 17:19

Fiscale en andere bepalingen op vlak van hulp aan de slachtoffers van terrorisme en van ‘cold cases’

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Koen Geens een voorontwerp van wet goed over fiscale en andere bepalingen op vlak van de hulp aan de slachtoffers van terrorisme en de slachtoffers van zogenaamde ‘cold cases’.

Het voorontwerp heeft drie doelstellingen:

  • het instellen van een snellere procedure voor de slachtoffers van terrorisme
  • het instellen van een procedure om de bepalingen van de wet van 18 juli 2017 betreffende de oprichting van het statuut van nationale solidariteit, de toekenning van een herstelpensioen en de terugbetaling van medische zorg ingevolge daden van terrorisme van toepassing te maken op de slachtoffers ‘niet-residenten’ van terroristische aanslagen
  • aan de slachtoffers van zogenaamde ‘cold-cases’ de erkenning van een specifieke schade toekennen voorvloeiend uit het feit dat zij gedurende een lange periode in de onzekerheid zijn gebleven over de identiteit en het motief van de dader(s) van een opzettelijke gewelddaad

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.