15 jun 2018 17:19

Ministerraad van 15 juni 2018

De ministerraad vergaderde op vrijdag 15 juni 2018 in de Wetstraat 16, onder het voorzitterschap van eerste minister Charles Michel.

Na afloop van de ministerraad en het kernkabinet vond een persconferentie plaats. De eerste minister luidde deze in door meer informatie te geven over de vooruitgang die geboekt werd met betrekking tot de hulp voor slachtoffers van terrorisme.

Minister van Justitie Koen Geens benadrukte hierbij dat er ook maatregelen genomen zullen worden voor buitenlandse slachtoffers die niet in België resideren, evenals voor slachtoffers van de zogenaamde cold cases. Minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine gaf ook enige uitleg over de pensioenenscomponent van deze bijstand aan slachtoffers, al dan niet residerend in ons land.

Vervolgens bracht de eerste minister de continuïteit van de dienstverlening in gevangenissen ter sprake. De minister van Justitie lichtte hierbij toe dat er per gevangenis een gedetailleerd plan zal worden opgelegd, met het oog op een minimaal gegarandeerde dienstverlening.

Minister van Werk en Economie Kris Peeters wijdde op zijn beurt uit over werkgerelateerde onderwerpen. Enerzijds gaat het om de ondersteuning van preventieve projecten die burn-outs op het werk dienen te voorkomen. Anderzijds gaf hij uitleg over de beslissing om alle voertuigen met een maximale autonome snelheid van 25 km/u vrij te stellen van de aansprakelijkheidsverzekering.

Ten slotte beschreef de eerste minister de stand van zaken met betrekking tot de toekomst van de F-16-gevechtsvliegtuigen, die vanochtend besproken werd tijdens het kernkabinet.

De ministerraad nam de volgende beslissingen: