15 jun 2018 17:19

Goedkeuring van de ondernemingsplannen van Infrabel en de NMBS

De ministerraad van 2 februari 2018 had een principieel akkoord bereikt over de meerjareninvesteringsplannen en de strategische meerjareninvesteringsplannen van de NMBS en Infrabel om het verplichte raadplegingsproces te lanceren. De ministerraad van 15 juni 2018 keurde op voorstel van minister belast met de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen François Bellot, en na de verplichte adviesverstrekking, de meerjareninvesteringsplannen 2018-2020 en de strategische meerjareninvesteringsplannen 2018-2031 (SMIP) formeel goed.