15 jun 2018 17:19

Vaststelling van het bedrag van de bijzondere toewijzing toegekend aan de RVA voor de financiering van de kostprijs van de tewerkstellingscellen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Kris Peeters en minister van Sociale Zaken Maggie De Block een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het bedrag van de bijzondere toewijzing toegekend aan de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening voor de financiering van de kostprijs van de tewerkstellingscellen voor het jaar 2018 vaststelt.

Deze bijzondere toewijzing voor de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) werd ingevoerd door de programmawet van 20 juli 2006. Ze wordt voorafgenomen op de beschikbare middelen bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid – Globaal Beheer.

Het bedrag van de bijzondere toewijzing toegekend aan de RVA voor de financiering van de kostprijs van de tewerkstellingscellen wordt, rekening houdend met de aanwezige reserves, voor het jaar 2018 vastgesteld op 10 miljoen euro.

Ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling, voor het jaar 2018, van het bedrag van de bijzondere toewijzing toegekend aan de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening voor de financiering van de kostprijs van de tewerkstellingscellen, met toepassing van artikel 7, § 1, derde lid, t) en z), van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders