15 jun 2018 17:19

Wijzigingen met betrekking tot de begeleiding bij het behalen van het rijbewijs B

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Mobiliteit François Bellot een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de reglementering op het vlak van het voorlopig rijbewijs wijzigt, meer bepaald wat het bekwaamheidsgetuigschrift betreft, en wijzigingen aanbrengt met betrekking tot de begeleider, in het kader van de begeleiding bij het behalen van het rijbewijs B.

Het ontwerp werd in eerste lezing goedgekeurd door de ministerraad van 20 april 2018. Het werd daarna aan het Overlegcomité voorgelegd op 30 mei 2018.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State. Het advies van de Raad van State zal vervolgens besproken worden door een interfederale werkgroep.