15 jun 2018 17:19

Gebundelde financiering van laagvariabele ziekenhuiszorg - Tweede lezing

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid een voorontwerp van wet goed in tweede lezing over de gebundelde financiering van de ziekenhuisactiviteiten. Het voorontwerp werd aangepast aan het advies van de Raad van State.

Conform het regeringsakkoord voorziet dit voorontwerp dat, voor alle opnames vanaf 1 januari 2019 die een standaardproces van zorg vereisen dat weinig verschilt tussen patiënten en tussen ziekenhuizen, in alle ziekenhuizen een identiek bedrag gefactureerd wordt dat alle honoraria (behalve uitzonderingen) dekt, ongeacht de werkelijk verrichte verstrekkingen.

De bedoeling van het systeem is 'een uniforme prijs voor eenzelfde product', met name een voor elk ziekenhuis identieke financiering voor elke patiënt in dezelfde laagvariabele patiëntengroep. De eerste fase is de bundeling van de honoraria.

Het voorontwerp mag ter ondertekening worden voorgelegd aan de Koning.