15 jun 2018 17:19

Voortgangsrapport en tussentijdse status van het Only Once-programma

De ministerraad neemt op voorstel van minister van Digitale Agenda Alexander De Croo, minister van Sociale Zaken Maggie De Block en staatssecretaris belast met Administratieve Vereenvoudiging Theo Francken akte van het voortgangsrapport van het Only Once-programma.

In toepassing van de wet van 5 mei 2014 moet elke federale overheidsdienst vanaf 1 januari 2016 rekening houden met de Only Once-principes bij het opvragen van gegevens bij burgers en ondernemingen. De wet wil het hergebruik van gegevens, die reeds beschikbaar zijn in authentieke bronnen in de werking van de federale overheidsdiensten, verankeren en het gebruik van elektronische formulieren stimuleren. Het principe van de unieke gegevensinzameling is één van de essentiële instrumenten om de verschillende verplichte overheidsprocedures of -formulieren te vereenvoudigen. Dit principe heeft immers als objectief te vermijden dat burgers en ondernemingen steeds opnieuw dezelfde gegevens dienen mee te delen terwijl deze gegevens al aan een andere federale overheidsadministratie werden overgemaakt.

Het Only Once-programma werd opgericht door de Dienst voor Administratieve Vereenvoudiging (DAV), in samenwerking met de federale dienstenintegratoren Fedict en de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ). Het programma staat de federale overheidsdiensten bij in de toepassing van de Only Once-wet.

De ministerraad vraagt aan alle regeringsleden om bij de overheidsdiensten die tot hun bevoegdheid behoren aan te dringen op een implementatie van de Only Once-wet tegen het einde van de legislatuur. Hiervoor worden onder meer de volgende acties aangewend:

  • de DAV krijgt de opdracht om de coördinatie en ondersteuning van de implementatie van de Only Once-wetgeving voor federale instellingen te blijven verzekeren en hierover jaarlijks te rapporteren
  • om de burger en ondernemingen te informeren over het Only Once-principe en dit recht te garanderen, wordt door de DAV een nieuwe website www.vereenvoudiging.be/onlyonce gelanceerd met een vernieuwd meldingspunt
  • de DAV start - op eigen initiatief en zonder te raken aan de persoonlijke verantwoordelijkheid van iedere federale overheidsdienst - met het uitwerken van voorstellen tot vereenvoudigen van 150 formulieren
  • de DAV zal, indien de betrokken overheidsdiensten in gebreke blijven, de inventarisering van strijdige regelgeving verder zetten, versterken en zelf aanpassingsvoorstellen formuleren

De regeringsleden geven hun overheidsdiensten in het kader hiervan de opdracht:

  • de Only Once-principes toe te passen doorheen hun volledige werking
  • iedere gerealiseerde actie inzake de Only Once-implementatie aan de DAV mee te delen en medewerking te bieden bij het meten van de eventuele administratieve lastenwijziging ten gevolge van de ondernomen actie
  • een gunstig gevolg en prioriteit te geven aan de door de DAV geformuleerde voorstellen