07 feb 2013 19:23

Fiscale en financiële bepalingen

De ministerraad keurt op initiatief van minister van Financiën Steven Vanackere een voorontwerp van wet goed met fiscale en financiële bepalingen en bepalingen inzake de duurzame ontwikkeling.

Het voorontwerp bevat een aantal fiscale maatregelen die het relanceplan 2012 uitvoeren: de versoepeling van de aftrek van octrooi-inkomsten door de KMO's, de verhoging van het percentage van de vrijstelling voor bedrijfsvoorheffing voor wetenschappelijk onderzoek en de verhoging vanaf 2013 van het netto-inkomen van werknemers met een laag inkomen. Het creëert eveneens de wettelijke basis om de beslissingen van de eurogroep uit ten aanzien van Griekenland uit te voeren. Voor de ondernemingen past het voorontwerp de percentages van aftrek van risicokapitaal (notionele intrest) aan en actualiseert het tax-shelter-stelsel. De beslissing van de regering om de dotatie aan koningin Fabiola vanaf 2013 gelijk te stellen met die van prins Filip wordt eveneens in het voorontwerp opgenomen.