07 feb 2013 19:30

Ministerraad van 7 februari 2013

De ministerraad vergaderde onder het voorzitterschap van eerste minister Elio Di Rupo in de Wetstraat 16.

Op de persconferentie na de ministerraad voorgezeten door eerste minister Elio Di Rupo stelde John Crombez de maatregelen tegen fiscale fraude voor. Hij sprak over drie hoofdpunten: de maatregelen tegen de frauduleuze verkoop van edele metalen, maatregelen tegen de fiscale fraude en de schrapping van slapende vennootschappen die gebruikt worden voor fiscale fraude. Minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet zei dat de criminaliteitsstatistieken een verhoging van diefstallen aangeeft en meer in het bijzonder van koperkabels. In 2012 werden zo'n 1 300 diefstallen gepleegd, vooral op het spoorwegnetwerk. De diefstallen zijn heel schadelijk voor de economie en de veiligheid. Een van de maatregelen tegen fraude bepaalt dat mensen, die koperkabels te koop aanbieden, geen baar geld meer kunnen ontvangen.     

De ministerraad nam de volgende beslissingen: