06 feb 2013 15:32

Overheidsopdracht voor Defensie

De ministerraad gaat akkoord met het voorstel van minister van Landsverdediging Pieter De Crem om een overheidsopdracht uit te schijven voor de levering van drinkwater.

Defensie schrijft een overheidsopdracht uit voor de levering van drinkwater voor het kamp van Beverlo en het provinciecommando Limburg.