06 feb 2013 16:38

Omzendbrief over het personeelsplan 2013 in de federale overheidsdiensten

De ministerraad keurt een ontwerp van omzendbrief goed over de personeelsplannen 2013 voor de overheidsdiensten die een financieringsbron buiten de enveloppe hebben.

De omzendbrief geeft duidelijke informatie over de bedragen van de diensten, die een financieringsbron buiten de enveloppe hebben, die als basis dienen voor de opmaak van het personeelsplan 2013. De omzendbrief geeft deze diensten ook richtlijnen om hun personeelsplan op te maken en ten laatste op 31 maart 2013 in te dienen. In de huidige bugettaire context is het belangrijk dat de diensten zo snel mogelijk de gepaste maatregelen kunnen nemen om hun human resources en persooneelskosten zo efficiënt mogelijk te sturen. De omzendbrief garandeert de volledige behandeling door de FOD Personeel & Organisatie en de FOD Budget en Beheerscontrole en de melding van de beslissing door de minister van Begroting en de staatssecretaris voor Ambtenarenzaken binnen de maand na ontvangst van het dossier.