06 feb 2013 17:45

Vormingsopdrachten voor Defensie in Benin

De ministerraad gaat akkoord met het voorstel van minister van Landsverdediging Pieter De Crem om de BNS Godetia in Benin te zetten voor de Maritime Capacity Building. Daarnaast zal een militair een vormingsopdracht uitvoeren voor het Centre de Perfectionnement aux Actions post-conflictuelles et de Dépollution in Benin.

De BNS Godetia wordt met 95 militairen ingezet in Benin voor de Maritime Capacity Building die kadert in het Militaire Partnerschapsprogramma.  Het programma moet de capaciteit van de Beninse Marine om de territoriale wateren te verdedigingen verhogen. De opdracht is gepland van 29 maart tot 19 april 2013.

Een militair wordt ingezet voor een vormingsopdracht in Ouidha van 13 maart tot 29 april 2013. De vorming kadert eveneens in het Militaire Partnerschapspogramma. De militairen voor beide opdrachten vallen onder het statuut bijstand buiten het nationale grondgebied - KB 03, coëfficiënt 2.